Zarządzenie Nr 11 /2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach z dnia 8 maja 2020r.

Maj 08, 2020

Zarządzenie Nr 11 /2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach z dnia 8 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat Burmistrza Gminy Kozienice w sprawie uruchomienia gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach i żłobkach.Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 8.05.2020 r. Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.