Spotkanie adaptacyjne

Lipiec 01, 2019

28-29 sierpnia o godz. 16:00 w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach, przy ul. Konstytucji 3 Maja 4 odbędzie się spotkanie adaptacyjne rodziców praz dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

„KOZIENICE – MOJA MAŁA OJCZYZNA”Wesołych wakacji