Nasze grupy

 • Przegląd oddziałów w naszym przedszkolu

  Nasze przedszkole prowadzi 5 oddziałów dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 • Sprawujemy funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną dla 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 • Dzięki  podziałowi na grupy wiekowe, dzieci podczas zajęć edukacyjnych są lepiej skoncentrowane i zdyscyplinowane wśród swoich rówieśników niż w grupach mieszanych. Mimo podziału ze względu na wiek wszyscy wychowankowie świetnie się ze sobą znają. Integrują się podczas porannych zabaw i ćwiczeń przed śniadaniem, pobytu w ogrodzie i wspólnych posiłków.

  • Grupa I
   • 3
    Wiek dzieci
   • 25
    Ilość dzieci
  • Grupa II
   • 5
    Wiek dzieci
   • 25
    Ilość dzieci
  • Grupa III
   • 5
    Wiek dzieci
   • 25
    Ilość dzieci
  • Grupa IV
   • 6 lat
    Wiek dzieci
   • 25
    Ilość dzieci
  • Grupa V
   • 6 latki
    Wiek dzieci
   • 25
    Ilość dzieci
 • Nasze Przedszkole to miejsce stworzone przez ludzi z pasją.

  Dbamy o wrażliwość dziecka, jego kreatywny rozwój, uważnie słuchamy, obserwujemy, rozmawiamy – nie boimy się żadnych tematów.
  • Przedszkole zapewnia ciągły rozwój i dąży do doskonalenia jakości pracy.
  • Dba o pozytywny wizerunek placówki w środowisku.
  • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody pracy.
  • Placówka oferuje dobrze wyposażone sale zajęć, smaczne i zdrowe posiłki, przyjemne otoczenie przyrodnicze.
  • Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.
  • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
  • Rodzice są partnerami przedszkola.
  • Przedszkole promuje zdrowy styl życia.
  • Przedszkole wspiera rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
  • Przedszkole ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwiają mu wszechstronny rozwój i osiąganie jak najlepszych efektów edukacyjnych.
  • Przedszkole posiada jednolity i spójny system wychowawczo-opiekuńczy.
  • Przedszkole dąży do maksymalnej liczby dzieci w wieku 3 - 6 lat.
  • Przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi.
  • Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką oparte na zasadach wzajemnego szacunku i demokracji.
 • Ważna jest dla nas ścisła współpraca rodziców.

  Rodzice mają wpływ na wygląd, zmiany, kierunek rozwoju przedszkola, biorą czynny udział w spotkaniach, piknikach, współpracują z dyrekcją, poddają nowe sugestie i pomysły.

  Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

  Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

  Naszym priorytetem jest zapewnienie im odpowiednich warunków do zabawy i nauki.

  W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

  Wykwalifikowana i odpowiedzialna kadra.

  Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

 • Zasady rekrutacji do naszego przedszkola.