Opłaty

Uchwała NR XLII/438/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozienice.

 

Odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu wynosi 8,00 zł.