Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Pełna oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach na rok szkolny 2017/2018.

(kliknij link powyżej, aby zapoznać się z ofertą)