Dyżur wakacyjny 2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4   

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Kozienicach

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozienicach informują, że dyżur wakacyjny pełnią:

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny  będzie do pobrania ze stron internetowych placówek dyżurujących i (w przedszkolu/szkole), do którego uczęszcza dziecko od dnia 05 czerwca 2020r.

www.pp2kozienice.pl

www.przedszkole4kozienice.pl

www.pp3kozienice.pl

www.psp4kozienice.pl

 

Wypełniony wniosek  zgodnie  z  zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego należy zeskanować i przesłać drogą elektroniczną lub złożyć (w przedszkolu/szkole), do którego obecnie uczęszcza dziecko do dnia 15 czerwca 2020r. do godz. 1500

 

przedszkole2.kozienice@wp.pl

sekretariat@przedszkole4kozienicae.pl   

sekretariat@pp3kozienice.pl

sekretariat@psp4kozienice.pl                                                                             

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna w przedszkolu i na stronie internetowej przedszkola/szkoły  w dniu 19.06.2020 r.

 

Informacja o sposobie opłaty będzie udzielana przez intendentów przedszkoli macierzystych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oraz zasad organizacji dyżuru wakacyjnego: Załącznik nr 3  do zarządzenia Nr  80 /2020 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 2 czerwca 2020 r.

 

WNIOSEK O UPOWAŻNIENIE OSÓB DO ODBIORU DZIECKA Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4  W KOZIENICACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do Publicznego Przedszkola Nr 4  w Kozienicach w okresie pandemii COVID-19.

Zarządzenia Nr 80 /2020 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przerw, dyżurów i zasad ich organizacji dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice w 2020 r.