17 i 18 czerwca 2019 r. w grupie IV i V odbyła się uroczystość "Pożegnania Przedszkola"

Lipiec 15, 2019

17 i 18 czerwca 2019 r. w grupie IV i V odbyła się uroczystość „Pożegnania Przedszkola”, na której gościli rodzice i wszyscy pracownicy naszej placówki.
Absolwenci żegnali się z przedszkolem śpiewając piosenki i recytując wiersze, podsumowujące czas spędzony w przedszkolu. Dzieci, które po wakacjach rozpoczną naukę w szkole podstawowej, otrzymały dyplomy i książki. Pani dyrektor i wychowawczynie, gratulując i wręczając nagrody, życzyły dzieciom powodzenia i sukcesów, by wykorzystywały wiadomości i umiejętności zdobyte w przedszkolu i wzbogacały je w szkole.
Pani dyrektor podziękowała także rodzicom za życzliwość, współpracę oraz zaangażowanie i pracę na rzecz przedszkola.
Na zakończenie uroczystości był słodki poczęstunek.

Wesołych wakacjiWyprawka dla poszczególnych grup wiekowych obowiązująca w przedszkolu od września 2019 r.